Atenció! El casal d’estiu d’enguany segueix endavant! Podeu accedir a tots els documents necessaris per fer la inscripció aquí. 

A CAUSA DE LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL…

Us volem informar de  la decisió del Departament de Promoció de la Infància de perllongar fins el diumenge 31 de maig a les 24h, el nou periode de Sol·licituds d’Ajut econòmic.

Dept. Promoció de la Infància
Direcció de Serveis d’ Infància, Joventut i Gent Gran
Àrea de Drets Socials
Informacions importants:
La data màxima d’inscripció és el 07/06/2020.

Per al pagament, el descompte del 10% s’aplicarà en aquelles inscripcions que es realitzin abans del 28/05/2020. El 5% per aquells que realitzin el pagament fraccionat de 50% abans del 28/05/2020 i l’altre 50% abans del 05/06/2020

 

Mesures sanitàries a implantar
 

El Casal Pit-Roig farà tot allò que les institucions diguin que hem de fer pel benestar de tothom i tot i que a hores d’ara no es pot ni tan sols confirmar que els casals es puguin realitzar (en principi es podran fer a partir de l’entrada en fase 3 de desconfinament) ja sabem algunes coses:

  • Els grups d’infants hauran de ser de 10 amb un monitor o monitora que els acompanyi sempre i no podran entrar en contacte amb altres grups.
  • Per poder participar als casals els infants no podran tenir símptomes de COVID ni conviure amb ningú en aquesta situació. A més a més, hauran de tenir el carnet de vacunacions al dia.
  • Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2m en totes les activitats i espais i l’ús de la mascareta serà obligatori quan això no sigui possible (desplaçament pel carrer per exemple)
  • Les instal·lacions s’hauran d’airejar 3 cops al dia i netejar i desinfectar a diari. Igualment el material que utilitzin s’haurà de desinfectar i els infants hauran de rentar-se les mans tan a l’entrada i a la sortida del Casal com abans i després de cada activitat o de menjar, on tampoc es podrà compartir ni la cistella del pa.
  • Diàriament caldrà comprovar l’estat de salut d’infants i monitors/es per garantir que poden participar de les activitats de lleure amb seguretat per a ells i per a la resta de persones del seu entorn. A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal).

Degut a totes aquestes consideracions que ja sabem, hem decidit anul·lar la nit de casal. A mesura que l’ajuntament vagi informant de les mesures anirem adaptant les activitats de casal.

Què passa amb la quota del Casal si finalment no es celebra o una família ha d’aïllar-se per COVID-19?

Si l’epidèmia no evoluciona favorablement i finalment el casal no es pot realitzar, es retornaria la quota a aquelles famílies que ja haguessin fet el pagament.

En casos individuals de força major justificada, el Casal retornaria la part proporcional a aquells dies en que l’Infant no pugui venir, descomptant la part relacionada al contracte de monitors i altres despeses que s’han de calcular segons el nombre d’inscripcions.