Inscripció Casal d’Estiu 2022

 • Podeu trobar tota la informació del Casal d’Estiu aquí
 • Període d’inscripció: 23/04/2022 – 12/06/2022. [Fulla d’inscripció]
 • Dis d’inscripció presencial: 30/04/2022 de 10:00h a 13:00h
 • Pel bon funcionament de l’activitat us demanem que feu la inscripció el més aviat possible.
 • Pagament [Calculador de preus]
  • En el moment de la inscripció s’haurà d’abonar el 20% del cost mitjançant transferència bancària. Aquest import serà en concepte de reserva de plaça i no serà retornat en cas de no assistir posteriorment al casal.
  • 13/06/2022 – 15/06/2022: 80% del cost més altres serveis (acollida, nit de casal,…) Es realitzarà mitjançant transferència bancària.
  • En el cas que els usuaris siguin sol·licitants de becano hauran d’abonar cap quantitat a compte però si aportar el justificant de sol·licitud.

Ajuts econòmics

 1. Del 23/04/2022 al 23/05/2022 l’Ajuntament de Barcelona obre el termini per sol·licitar ajuts econòmics per a la campanya de vacances d’estiu 2022. Trobareu tota la informació al web https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-les-families
  • En el cas de demanda de beca per a un  infant, us heu de posar en contacte amb la comissió Casal-Divertardes i us facilitarem un codi PIN que juntament amb l’IDALU (Identificador de l’Alumne) de l’infant seran necessaris per fer el tràmit de sol·licitud d’ajut. Per a més informació sobre l’IDALU consulteu el web  https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu
 2. Del 27/04/2022 al 27/05/2022 sol·licituds de monitor de suport per nens/es amb necessitats específiques

Procediment d’inscripció

 1. Omplir la Fulla d’inscripció
 2. Adjuntar la Targeta Sanitària i carnet de vacunació del nen/a
 3. Adjuntar el justificant de transferència del primer pagament (20%).
 4. Enviar per mail els documents a la següent direcció: INSCRIPCIOCASAL2022@ESCOLAPITROIG.CAT

Número de compte: La Caixa – ES11 2100 3207 05 2200316600

 • Important!! Cal indicar en el concepte:  CASAL D’ESTIU 2022 i el nom i cognom del nen o nena
 • Recordeu! No hi haurà retorns econòmics en cas de confinaments i/o malalties (només es retornaran els queviures a partir del 5è dia)

Us esperem a totes i tots aquest ESTIU, ho passarem genial!!

Comissió Casal-Divertardes

#TOTES SOM AFA