TOTES SOM AFA

AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes del Pit-Roig som totes les famílies Pit-Roig, des de P3 fins a l’últim curs de primària. Això vol dir que, des del moment en què un nen o nena entra a l’escola, la seva família és part integrant de l’AFA amb veu i vot. 

Som un AFA implicada, compromesa i proactiva, amb una gran participació de les famílies de l’escola. Aquesta participació és la que ens ha permès, al llarg dels anys, contribuir al model que avui gaudeixen els nostres fills i filles. Durant més de 40 anys, hem col·laborat estretament amb la direcció i el claustre del Pit-Roig aportant il·lusió, temps i esforç, gràcies als quals, hem construït en comú el nostre Projecte Educatiu.

El nostre compromís passa per aportar energia nova, contribuir a la millora de l’escola, ajudar a innovar, i acollir i implicar les famílies noves que hi arriben. 

Som una entitat sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat i regulada per uns estatuts.

Hi vols participar?

Les famílies del Pit-Roig ens organitzem mitjançant una Junta Directiva i unes comissions, formades per famílies de tots els cursos de l’escola, que treballen conjuntament amb l’equip directiu. Per a fer possible tota la feina que duem a terme, et necessitem a tu també. Així doncs, t’animem a descobrir les diferents comissions de la nostra AFA i a decidir com vols col·laborar-hi. T’esperem!

 Junta Directiva

Gestiona el personal contractat per l’AFA, es coordina amb la direcció de l’escola i representa l’AFA a l’AFFAC

Contacte: juntaAFA@escolapitroig.cat

Eduard Arnau

President

Es coordina amb la resta d’AFA de les escoles de l’entorn i gestiona el Casal d’Estiu

Contacte: juntaAFA@escolapitroig.cat

Mireia González de Rivera

Secretària

Coordina les diferents comissions de l’AFA

Contacte: juntaAFA@escolapitroig.cat

Joana Orge

Vicepresidenta

És el responsable d’elaborar i gestionar el pressupost de l’AFA, supervisant el control de la despesa i la inversió dels recursos.

Contacte: juntaAFA@escolapitroig.cat

Octavi Garcia

tresorer

Les Comissions de l’Afa

Coord.Delegades

Comunicació

Extraescolars

Manteniment

Cuina-Menjador

GÈNERE

Lúdiques

TABALERS

Casal d’estiu

ECONOMIA

Coordinadora de Delegades

Representa i coordina tots els delegats i delegades dels diferents cursos, assisteix a les Juntes de l’AFA i a les reunions del Consell Escolar com a representant de l’AFA.

Coordinadora: Eva Domènech

Contacte: delegats@escolapitroig.cat

Extraescolars

Promovem, organitzem i gestionem, d’acord amb la direcció de l’escola, les activitats fora de l’horari lectiu (Servei de guarda i tardes), adreçades principalment als nens i nenes del Pit-Roig

Vocal: Clara Llistosella

Equip: Laura Díaz, Tatiana Pasqual, Neus Rodríguez, Anna Saborit

Contacte: extraescolars@escolapitroig.cat

Cuina-Menjador

Vetllem per a que l’espai del migdia sigui una continuat de l’acte educatiu i del projecte de centre. Entenem que aquest moment és imprescindible en el creixement dels nostres fills i filles i, per això, tenim cura tant del bon funcionament de la cuina i del menjador (equilibrant els menús, garantint la qualitat dels aliments, fent un bon seguiment dels procediments) com de les activitats i propostes en les estones de lleure del migdia. D’altra banda, mantenim una comunicació continuada amb tots els agents que intervenen i s’impliquen en aquest espai: cap de cuina, coordinadora, monitors, professors i direcció, per tal de garantir el bon funcionament del servei i proporcionar un clima acollidor i educatiu que acompanyi l’alumnat en el seu desenvolupament integral.

Vocal: Ester Navarro

Equip: Julia Teixidor, Clara Listosella, Claudia Ruiz, Júlia Ruppmann, Mireia Gonzàlez de Rivera, Eugènia Vidal

Contacte: cuinamenjador@escolapitroig.cat

Lúdiques

Promovem i organitzem activitats lúdiques i/o culturals per a totes les famílies de l’escola, com per exemple, la Festa de Nadal, la de Final de Curs i caminades o d’altres sortides en cap de setmana. 

També gestionem l’organització de xerrades sobre temes diversos d’interès per a les famílies de l’escola, sovint en coordinació amb d’altres centres educatius del barri.

Vocal: Daniel Hermoso

Equip: Andrea Poulastrou, Audrey Legnani, Clara Llistosella, Cris Garcia, Cristina Larios, Estela Berrocal, Jordi, Laura, Sergi

Contacte: ludiques@escolapitroig.cat

Casal d’Estiu

Organitzem i gestionem el casal d’estiu de l’escola i les tardes de la jornada intensiva

Vocal: Esther Manyà

Equip: Mireia González de Rivera i Laura Díaz

Contacte: casalafa@escolapitroig.cat

Comunicació

Contribuïm a comunicar l’activitat de l’escola, a través dels seus diferents canals, d’acord amb l’equip de mestres. Promovem i editem la revista “La veu de l’ocell”, elaborem continguts i ens coordinem amb l’escola per integrar els que fan els nen, nenes i els i les mestres. Fem el manteniment i actualització de la pàgina web.

Vocal: Joana Orge

Equip: Juan Bodas, Mariona Miron, Albert Vinyals i Ingrid Serra

Contacte: comunicació@escolapitroig.cat

Manteniment

Ens ocupem de reparacions, de donar suport a l’escola en els seus projectes i de fer propostes de millora, com la remodelació dels espais de pati. Si estàs interessat/da en col·laborar, ho pots fer de tres formes: 

1- formar part de la comissió 😉

2- a través de convocatòries que de tant en tant farem per si algú es pot afegir, de manera puntual

3- aportant material: si teniu prestatges, mobles que no feu servir o d’altres coses que penseu que poden anar bé i per l’escola: aviseu-nos!

Equip: Gonzalo, Noel, Andrea, Gemma, Carles, Toni, Jordi i Gemma

Contacte: manteniment@escolapitroig.cat

Gènere i diversitat

Des de la Comissió de Gènere treballem per la construcció d’un escola que sigui capaç de donar resposta a la diversitat que ens caracteritza tot afavorint  l’emergència d’espais i relacions que permetin expressar aquesta pluralitat de models familiars, diversitat d’identitats, orientacions i expressions de gènere. A més a més, sigui una escola que tingui com a pilar central la coeducació per tal que despareguin les desigualtats entre homes i dones, violència masclista, rols i estereotips de gènere. Volem treballar per garantir un espai lliure i segur pels infants.

Per aquesta raó, volem donar suport a un model d’escola que incorpori la perspectiva de gènere en els projectes, iniciatives i activitats de l’escola i l’AFA, tot promovent el desenvolupament integral de l’alumnat.

Equip: Clàudia Ruiz, Eli, Marzabal, Katia Velar, Núria Moré, Laura Morera, Laia Ventayol i Esther Manyà.

Contacte: genereidiversitat@escolapitroig.cat

Gegants i tabalers

Creada recentment, tenim com a objectiu promoure la participació del Gegant del Pit-Roig a les activitats festives del barri. Tenim el grup de tabalers de l’escola consolidant-se i organitzem les sortides al barri (cavalcada, carnaval, i festes majors).

Vocals: Clara Llistosella, Carlos Pinadero.

Equip: Famílies de l’escola

Contacte: gegant@escolapitroig.cat

Economia – personal

La comissió d’economia-personal s’encarrega de fer el seguiment de gestió, comptabilitat i relacions laborals. A més a més, fa el pressupost de les comissions i el pressupost anual de l’AFA, així com de vincle amb les comissions de l’AFA vinculades amb el lleure

Vocal: Octavi Garcia

Equip: Edu Arnau, Pau Comas i Àngel Martínez

Contacte: economiaafa@escolapitroig.cat

 

LOCALITZACIÓ

C/Aguilar, 4

08032 Barcelona

TELÈFON

934 33 55 34

 

HORARI

Dl. a Dv :

07:30 a 18:00 h.